Information

Information (5)

Nordea: (2015-)

Teknisk Infrastruktur Projektleder med ansvar for ny netværk og fibernet udrulning, samt erstatte alt WAN-udstyr på alle 394 afdelinger inkl. ATM Pengeautomater i Danmark og 216 kontorer Sverige. Koordinering af hjemtagning og styring af anlægsbyggeri for Tele udbydere ifm. fibernets kabling. Contract Management og forhandling leverandør kontrakter i Danmark og Sverige. Leverandørstyring herunder Procurement Management af nye hardware ordrer. Ansvarlig for oprettelse af IPC (Incident, Problem og Change) og indkøbsprocesser og sikre Service Transition processen, samt Asset Tagging og Configuration Management standard indføres og efterfølges i Remedy. Primær ansvarlig for Remedy Change Management og ansvarlig for at oprette og styre Test Management for både routerudskiftning og efterfølgende switch installation.

Projektleder på Nordea Web CMS (Content Management System) projekt vedr. opgradering og backup af Nordea .NET hjemmeside i DMZ zone og i blå zone. Ansvarlig for infrastruktur opsætning af Dual farming med Data Guard for 2 hovedcentre i Microsoft VMWare. Indkøb og opsætning af virtuelle servere og styring af proces efter PMI principper. VM-vare Microsoft CRM

• Infrastruktur projektleder på MARS Migrationsprojekt for opgradering og flytning af Capital Markets Var Risk Calculator system. Indkøb af dedikeret Oracle og Sun Solaris Unix løsning til sikring af forretningskritisk rapporteringssystem. Projekt etableret på en Sharepoint platform med fokus på Prince2 proces forløb og Nordeas PM4U projektmodel.

• Projektleder på SEPA Direct Debit med ansvar for agil udvikling og implementering af applikationen på tværs af Nordea. GAP-Analyse, SDD og koordinering af forretningsbehov for Wholesale Banking, Asset Management og Retail Banking.

 

Fujitsu: (2014)

• Senior Prince2 projektleder med ansvar for udarbejdelse af udrulningsstrategi, udrulningsplan, samt generisk drejebog på et stort kommunalt KOMBIT udbud.

• Ansvarlig for input til Hovedtidsplan, Kvalitetssikring, Samarbejdsorganisation, Ressourcer og Økonomi. Tilbuddet blev udarbejdet med NNIT som samarbejdspartner.

 

KMD: Datafordeleren (2013-2014)

• Senior Prince2 projektleder og Product Owner på applikationsudvikling af Datafordeleren med ansvar for opstartsforløb, infrastruktur koordinering (database opsætning), planlægning af PID dokumentation, hovedtidsplan, Governance og organisationsopsætning, opsætning af SharePoint og Kick-Off, samt aftaleindgåelse med underleverandører og brug af Global Delivery Nearshore Ressourcer i Polen.

• Ansvarlig under tilbudsgivning for input vedr. estimering af løsning, præsentation af tilbud og tidsplan hos Kunden, afgivelse af input til Business Case vedr. økonomi, ressourcer og mål, samt styring af proces for tilbud. KMD vandt tilbuddet!

• RFP og projektledelse af afgivelse af tilbud på KOMBIT udbud for støttesystemer efter K02 og K03 udbudsskabelon, herunder udarbejdelse af styregruppemateriale, opsætning af interne tidsplaner, fremlæggelse af Business Case. KMD blev prækvalificeret!

 

Strålfors: Connect Fjernprintløsning (2012-2013)

• Senior Prince2 projektleder og Scrum Master på national opstart, applikationsudvikling og udrulning af Data Management fjernprintløsningen med modifikationer hos både private og offentlige virksomheder med Digitaliseringsstyrelsen som samarbejdspartner.

• Styring af ERP tilkobling til applikationsudvikling med Financial og CRM setup.

• Ansvarlig for styring af programmet i produktionsregi og tilkobling af nye projekter om infrastruktur.

• Interim ledelse med linjeansvar for 10 personer – 2 ansættelser og 1 fyring

• Ansvarlig for styring af kontrakt og forhandling med underleverandører, samt clientfacing og forhandling med Digitaliseringsstyrelsen

• Ansvarlig for strategiplanlægning, markedslancering i sammenråd med Strålfors produktionsafdeling og salgskontor.

• Test Management med brug af Jira og SOAPUI. 

 

TDC: HP-PPM Implementering (2012)

• Forretningskonsulent og Prince2 projektleder på HP PPM Implementering og Kontraktindgåelse på TDC’s vegne mht. valg af nyt projektstyrings-værktøj i PMO.

• Program- og afdelingschef for PMO afdelingen med ledelse af 8 personer i TDC IT og et budgetansvar på 33 mio. kr.

• Ansvarlig for applikationsudvikling og løbende projektstyring på ERP løsninger, samt etablering af Governance-model, vision, mission, 2012 handlingsplan for afdelingen og at tilpasse den overordnede strategi med de individuelle mål.

• Etablering af OPEX & Capex budgetter for 2012/2013 og månedlig rapportering til IMT (Management board) vedrørende Portefølje status i TDC IT Operations.

• Program ansvarlig og sponsor med hensyn til infrastruktur og Transformation Management og optimering af IT-driften ved hjælp af 3. parts leverandører af drift kritiske IT-systemer ved omlægning af TDC’s leverancemodel.

• Forhandling med entreprenører i forbindelse med Capacity Management og prognoser modeller.

• Overordnet ansvar for planlægningen i 2012/2013d af IT-projekter, Test Management og Release Management, samt opdatering af de IT-værktøjer og processer i TDC IT Operations.

 

Justitsministeriet/Integrationsministeriet: Opholdskort med biometri (2010-2012)

• Senior Prince2 projekt- og programchef med økonomi og ressource ansvar for styring af et tværministerielt program af applikationsudvikling af et nyt system for opholdskort bestående af 7 projekter (heraf 2 agile projekter) med en samlet økonomi på 44 mio. kr.

• Udrulning af løsning Worldwide for samtlige ambassader og konsulater.

• Forhandlingsansvarlig for aftale og kontraktindgåelse med eksterne samarbejdspartnere som Udlændingeservice, Udenrigsministeriet, Rigspolitiet og Statens IT.

• Ansvarlig for gennemførsel af godkendelse på Finansloven for programmet opholdskort med biometri

• Ansvarlig for udvikling, implementering, samt fremtidig drift og vedligeholdelse af applikation og infrastruktur serverløsning for opholdskort med biometri.

• Ansvarlig for udvikling og indførsel af agil mini-tilbudskontrakter om It-ydelser sammen med Kammeradvokaten i offentlig kontraktregi.

• Ansvarlig for afdelings 5-årige strategiplan og optimering af PMO med strukturering af Prince2 og agil projektledelse, samt Integrationsministeriets egenudviklede projektledelsessystem.

• Udbudsansvarlig, Kontraktforhandling og leverandørstyring af samarbejdspartnere som NNIT, IBM, Rambøll, , samt arbejde med Statens IT vedr. fremtidig løsning. 

 

Justitsministeriet/Integrationsministeriet: EU-Rammekontrakt IT-Ydelser (2010)

• Tilbudschef med ansvar for gennemførsel af udbudsrunde vedr. applikationsudvikling af IT-Ydelser, indhentning af tilbud og kontraktindgåelse på ny 3-årig Rammekontrakt for Integrationsministeriet med 24 konsulenthuse.

• Styring og koordinering af 20 interne ressourcer ved skrivning og efterfølgende evaluering af tilbud.

• Procurement Manager med ansvar for udarbejdelse af et rammeværk, hvor der både kan indkøbes konsulentydelser efter Vandfaldsbaserede leverancemodeller, samt efter Agile kontrakter ved både direkte tilkøb og ved gennemførsel af miniudbud.

Post Danmark: Sammenlægningsprojekt Post Norden (2009)

• Senior Prince2 projektleder ansvarlig for optimering af ny ERP processtruktur og udvælgelse af tilhørende værktøjer, samt indikation af applikationsudvikling for KPI på de adresseløse forsendelser for direktionssekretariatet for Post Danmark

 

Sydfyns Energi: SEF Fiberforretningsgange for internetydelser (2009-2010))

• Senior Prince2 projektleder for for-analyse ERP projekt med skitsering af forretningsgange i forhold til fremtidig strategi og CRM for Sydfyns Energi.

• Udarbejdelse af projektplan, Business Proces Mapping med Swimlanes for organisation og gennemførsel af projektinitiering.

Manager i Deloitte CIO gruppe (2008-2010)

• Senior projektleder med ansvar for strategiplanlægning og opdyrkning af nye kundeområder som Post Danmark. Account Management arbejde på fokusområdet Energy Clients med kunder som Maersk Oil og Gas, Shell, samt Dong.

• Programchef med ansvar for SAP ERP udrulning programmet bestående af flere ERP projekter med tilhørende release runder.

Pensam: Tilbud IT-Governance og Shared Service (2009)

• Senior Prince2 Projektleder på tilbudsprojekt for indførsel af IT-Governance struktur hos Pensam.

• Præsentation og gennemgang af Shared service modeller med fokus på Pensams nuværende organisationsstruktur.

Post Danmark: Arkitekturmæssig strukturering af adresseløse forsendelser (2009) ERP Retail udrulning på posthuse.

• Senior Prince2 Projektleder for den fremtidige strukturbeskrivelse og optimering af Business Proces Mapping for hele værdikæden fra start til slut for erhvervspost.

• Organisatorisk Implementering og ERP Retail udrulning for adresseløse forsendelser med fokus på sammenstemning af Post Danmarks kvalitetshåndbog med ISO standarden.

• Lean analyse på proces forløb med fokus på vurdering af it-værktøj til understøttelse af kvalitetsledelsessystemet.

Statens IT: Governance og Shared Service (2009)

• Senior Projektleder og ansvarlig for strukturering af organisationen omkring Statens IT, gennemgang af IT arkitektur, opsætning af shared service model, analyse af Cost-reduction mulighed.

Maersk Oil & Gas: SAP RFP on Global ERP Implementation Framework Agreement (2009).

• Senior Prince2 projektleder og Tilbudsleder på SAP ERP tilbudsprojekt på rammeaftale vedr. fremtidige SAP ydelser med fokus på Data Warehouse, Business Intelligence, Webplatform, Enterprise Services Repository, Projektøkonomi, styring af tilbudsprocessen, afdækning af globale kompetencer, fremtidig organisation.

Justitsministeriet: Database implementering for Kriminalforsorgen og Rigspolitiet (2009)

• Senior Prince2 Projektleder med ansvar for Prince2 styring af tilbudsproces for projekt omkring implementering af Mainframe Oracle database, it-projektledelse og it-teknisk rådgivning.

 

SKAT: Business case på en Cost Benefit analyse vedr. hjemtagning af SLS-P udsøgnings system (2008)

Prince2 Projektleder og mentor på Infrastrukturprojektet og effektiviseringsprojektet FRUS vedr. vurdering af kanalstrategi.

 Insourcing projekt og analyse af serverpakke og fremtidig Business Object platform i forhold til eksisterende Mainframe løsning

Forandringsledelse og organisatorisk implementering af Data Management og IT-Governance struktur.

Ansvarlig for arkitekturanalyse i forhold til ’Tast Selv Borger’ platformen, Interessentanalyse, Prince2 projektstyring,

Cost-Benefit analyse baseret på Finansministeriets cirkulære om udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter

DNB-Nord: Infrastruktur - Shared Service/ IT Data-Governance (2008)

• Senior Prince2 projektleder for Indførsel af Prince2 Program/projektstyring af en ny Data-Governance struktur på deres Basel II løsning.

Projektledelse på Calypso transaktions platform.

Portal løsning og opsætning af et ITIL baseret Shared Service Center (Centre of Competence).  

• Udrulning af ITIL løsning og træning af lokale projektledere i Norge, Sverige, Finland, Estland, Polen, Letland, Tyskland.

CSC intern ledelse (2006-2008)

• Afdelingschef med ansvar for styring af SAP HR afdelingen bestående af 30 personer, herunder 2 tyske nearshore og 2 indiske offshore ressourcer, samt overordnet ansvarlig for styring og aflevering af infrastrukturprojekter i CSC Danmark og Sverige.

Driftsleder for CSC ERP Nettolønsystem med kunder som Carlsberg, Grundfos og Danfoss.

Ansvarlig for kompetenceudvikling for medarbejdere og for opsætning af 5 års strategi planer for CSC Nordic SAP.

Produktansvarlig for CSC ERP lønsystem

Account manager for 2 store kunder som SAS og ISS. Programchef for flere SAP-projekter i afdelingen.

Domstyrelsen: E-Tinglysning SCRUM projekt (2007-2008)

• Product Owner og Teknisk projektleder med fokus på agil udvikling og projektledelse.

SCRUM Master og ansvarlig for indførsel og samling af ny Master Data Management Struktur for de kommunale registreringsregistre.

Projektleder med ansvar for styring af underleverandør og agile projektledelse, samt kontraktforhandling, rekruttering af ressourcer og økonomistyring af projektet, deltagelse i klientens styregruppe, 14 dages statusrapportering (Project tracking scheduling tracing - PTSR) og opsætning af forecasting.

Ansvarlig for test, Risk management og opsætning og ændringsstyring Projektplanlægningen fulgte Prince2 principperne.

Statens Serum Institut: Finance and Payroll implementation project (2006-2007)

• Teknisk Projektleder - SAP FI/CO Projekt for opsætning af de finansielle transaktioner I forhold til klientens systemlandskab.

Kontraktforhandling og definition af kravspecifikation samt løbende projektledelse og rapportering af implementeringsforløbet af FI/CO systemet efter ASAP metoden.

SAS: SAS Authorization and outsourcing (2006-2007)

• Teknisk Projektleder på SAP System of Reference og sikkerhedsprojekt med kontraktforhandling og projektledelse af SAS Autorisationssystem inklusiv træning og brug af offshore ressourcer i Indien.

Forvaltning og styring af underleverandører til specialiserede opgaver og brug af rider/driver princippet for Vidensdeling til at uddanne lokal CSC personale på portal .NET setup løsning.

Clientfacing sammen med CSC SAS dispatcher.

Politiet: POLPAI SAP/JAVA projekt (2006-2007)

• Teknisk Projektleder med ansvar for implementering af SAP/JAVA Master Data Management projekt.

Analyse af solution/cost-review og kontraktindgåelse med underleverandør.

SKAT: Systemmodificering fase 1 (2007)

• Senior Prince2 Projektleder med ansvar for projektstyring og rapportering på dette CSC projekt, samt drift og vedligeholdelsesprojekterne.

Ansvarlig for præsentation af solution/cost-review og kontraktindgåelse med underleverandør.

ISS: HR Index Project (2006-2007)

• Teknisk Projektleder med ansvar for Master Data Management, System of Record projekt, samt Prince 2 projektledelse med fokus på Portal løsningen, finansiel opfølgning, planlægning, risikostyring, kontraktforhandling, ressourcestyring og andre lignende opgaver.

Succesfuld projekt nedlukning og efterfølgende drift blev også varetaget af CSC under mit ansvar.

• Driftsansvarlig og projektejer efter projekt nedlukning (håndtering af Issues, Changes, Problems).

SAS: ERP SAP Travel Management bruger navigering (2006-2007)

• Teknisk Projektleder og ansvarlig for gennemførsel styring af navigeringsprojekt, samt udarbejdelse af forretningsanalyse/ business case og feasibility studie.

Løbende statusrapportering, kontraktforhandling og styring af underleverandører.   

ISS: ERP HR Profit system – Informationsarkitektur og Business Intelligence projekt (2006)

• Senior ERP Projektleder på projekt vedr. opsætning af design grids for forretningens fremtidige brug af rapporteringssystemet om bonusløn.

Projektledelse med fokus på konfigurationsstyring, tidsrapportering, statusrapportering, finansiel opfølgning, planlægning, risikostyring, kontraktforhandling, ressourcestyring og andre lignende opgaver.

• Ansvarlig for den efterfølgende drift blev også varetaget af CSC og ansvaret for den daglige drift (håndtering af Issues, Changes, Problems, etc.).

 

SAS: ERP SAP HRS DMZ (DeMilitarized Zone) (2005)

• Senior ERP Projektleder på portalprojekt med ansvar for økonomi, tid og kvalitet, såvel som business analysen af den generiske infrastruktur model, som vil gøre det muligt for SAS HRS at sælge udvalgte IT-applikationer til deres forskellige Bolag.

• Tilbudsleder på procurement af hardware og software, risikostyring, planlægning og strukturering af projektet, ændringsstyring og finansiel rapportering.  

Post Denmark: it-implementering (2005-2006)

• Senior Projektleder på SAP Application Performance Management og Release Management forløb og styring af et indisk udviklingsteam, samt løbende afklaring og test med forretningen.

• CMMI indførsel med analyse af Postens modenhedsniveau og styring af forandringsledelse for ændring af modenhedsniveau - varighed 1 år.

 

Post Danmark: SAP Solution Manager (2005-2006)

• SAP Solution Manager specialist med ansvar for indførsel af og uddannelse af Postens projektlederteam indenfor SAP Solution Management.

• Programchef med ansvar for opsætning af Solution Manager og for implementeringen af ny SAP platform for økonomi, finans, ressourcestyring og HR. Projektimplementeringen ifølge SAP ASAP-metoden.

Undervisning af Post Danmarks projektledere i brug af Solution Manager.

Post Denmark: SAP HR Tid og løn (2004-2005)

• Senior Projektleder og Mentor på Projektledelse om applikationsudvikling af SAP HR interaktionsdesign og brugerflade navigering, samt udvikling og vedligeholdelse af dokumentation, konfigurationsstyring, fremdriftsrapportering, styring af risici, opsætning af kommunikationsplaner og organisation af projektet, statusrapportering til styregruppen og kontraktforhandling.

Post Denmark: ITIL introduktion og implementering (2004)

• Projektleder og ansvarlig for styring af transitionsprocessen fra Help Desk til et Service Center. Projektledelse, ITIL, analyse af udvælgelses værktøj, samt budget og tidsstyring.

 

DANIDA: Fellowship Centre’s Road Maintenance Workshop (2003)

Projektleder - Procurement Management – underviser i et 1 uges kursus vedrørende international udbudsforretning og kontraktgrundlag (FIDIC) for 10 Sydamerikanere (Bolivia, Honduras og Nicaragua).

 

De estiske jernbaner: Noise Calculation on Russian and American Trains (2002-2003)

Projektleder på 3 projekter - Kontraktforhandling, Styring af tidsplanlægning og fremdrift, økonomistyring, styring af ressourcer/medarbejdere. Støj- og vibrationsmålinger på forskellige tog ved forskellige hastigheder.

 

Det estiske trafikministerium Estonian Railway Border station (PHARE EUROPEAID Project) (2002-2003)

Programleder – ERP SAP økonomistyring, Kontraktforhandling, tid og ressourceplanslægning, fremsendelse af fremdriftsrapporter, økonomistyring, og fremsendelse af udbudsmateriale for VVM vurdering, økonomiske studier. Udarbejdelse af FIDIC kontraktgrundlag for klienten. Teamansvarlig for økonomiske og trafikmæssige prognoser, samt Bills of Quantity (BoQ) og Cost Estimat kalkulationer.

 

Har Jeres firma/virksomhed brug for vores services så kontakt os for en uforpligtende snak

ProIni

Robert Rasmussen
Stokkevad 1
2850 Nærum
T: +45 5371 7180
M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Alle hverdage mellem 9-16

 

 

Offentlige kunder

Private kunder

Finans kunder

 
   
   
 
     

 

ProIni er et konsulenthus, der specialiserer sig i program og projektledelse, samt evaluering af strategi/ledelse til Dansk Erhvervsliv. Ydelserne udføres enten hos kunden eller på vores kontor. Samtlige evalueringer slutter med en rapport med anbefalinger over fremtidige indsatsområder for virksomheden.

Robert Rasmussen har som projektleder og konsulent med mere end 20 års erfaring med projekt- og programledelse, herunder projektledelse, agil og Scrum projektledelse, portfolio styring, linjeledelse, gennemførelse af Strategi og forandringsledelse, indførsel af BMP værktøjer, Shared Service implementering, samt SAP implementerings- og vedligeholdelsesprojekter. Han har arbejdet for store danske og internationale virksomheder inden for både den offentlige og private sektor og er certificeret indenfor Agil Scrum Master, Prince2 og PMI, såvel som ITIL v3. og SAP. Erfaringerne er hentet igennem kunder som Deloitte, Nordea, Fujitsu, KMD, Strålfors, TDC, SKAT, DNB-Nord, Banestyrelsen, ISS, SAS, Det Estiske Traffik Ministerium, FN, Post Danmark, m.fl.

 

Put more information on this page.